top of page

KAR ŞİRKETE,

ZARAR ACENTE VE HALKA

Sigorta sektörünün çarkları arasında aşınan sadece müşteriler değil. Aynı zamanda acenteler de büyük sigorta şirketlerinin baskıları altında zaman zaman yanlış ve faydasız poliçeleri müşterilerine kesmek zorunda kalıyorlar. Kanaatimizce işleyişin sağlıklı bir biçimde devam edebilmesi için insan odaklı şirket stratejisi, müşteri odaklı acenteler , doğru bilgilendirilmiş ve bu sebeple sadece ucuz olduğu için bir poliçenin altına imza atmayacak yeterlikte müşteriler gereklidir.

 

Her an değişme ihtimali olan ülke piyasalarının yarattığı risk sonucu sigorta şirketleri kendilerini korumak adına bazen sonuçlarının nereye varacağını kestiremeden para politikaları uygulamak zorundalar. Bu durumun ilk etkileri acenteler üzerinde yaptırım, kesintiler, ulaşılması zor hedefler, komisyon gelirlerinin düşmesi gibi durumlar oluyor. Düşünün ki temelinde “güven ve destek” olması gereken kocaman bir sektörde çarkı ayakta tutan dişliler birbiriyle çatışma halinde.

 

Öncelikle sigorta şirketlerinin benimsedikleri “kar şirketin kasasına, zarar acente ve halka yansıtılır” bakış açısından kurtulmaları şarttır. Bir diğeri doğrudan ve banka aracılığıyla satışların kaldırılması veya bazı branşlarla sınırlı tutulması gerekmektedir.

 

Acentelerin devre dışı kalması bu sektör için hiçbir zaman avantaj olmayacaktır. Acenteler belli bilgi birikimine sahip olmasına karşın bankaların yahut telefonla poliçe satışı yapan kişilerin yeterli tecrübeye sahip olmaması zaten pamuk ipliğine bağlı olan sigortaya güven olgusunu koparmaktadır. Bunun sonucu olarak iç hacmi ve geliri düşen acenteler gelen müşteriyi kaybetmemek adına önceliklerini değiştirmek zorunda kalıp müşteriye maksimum fayda yerine minimum maliyet politikası uygulamak zorunda kalmaktadırlar.

 

Bir hasar gerçekleştiğinde müşteriler ciddi sorunlar yaşıyor ve bu sorunun çözümünü acentelerde arıyorlar. Aslında mağdur olan sadece sigortalı değil aynı zamanda acenteler. Çözümü kolay olmayan problemlerin bütün yükü acentelerin omzuna biniyor.

Meselenin diğer bir boyutunda bizlere de çok iş düşmekte. Dernek gibi  sivil toplum örgütleri çeşitli konferans ve eğitim seminerleri düzenleyerek, halkın bilinçlenmesine katkı sağlayabilir, insanlara sigorta sektöründen korkmak yerine nasıl fayda sağlayacaklarını öğretebilir. Poliçe kestirmeden önce bilgi almak için ya da poliçenizden kaynaklı sorunların çözümünü öğrenmek için derneğimize ulaşabilirsiniz.

 

Sigorta Mağdurları Derneği

bottom of page