SIK 

SORULANLAR

- Sigorta şirketine başvurma veya dava açma süresi ne kadardır?

Gerçekleşen riziko ceza hukuku bakımından suç teşkil etmediğinde başvuru veya dava açma süresi 2 yıldır.
Ancak rizikonun gerçekleşme şekli Türk Ceza Kanunu kapsamında cezai gerektiren bir fiilden kaynaklanıyorsa, bu süre suçun nevine göre uzamaktadır.
Örneğin; ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında zamanaşımı süresi 15 yıldır.

 

- Trafik kazalarında, kaza tespit tutanağı ve alkol raporu olmaz ise tazminat talep edilebilir mi?
Trafik kazalarında, kaza tespit tutanağı ve alkol raporu almanızı engelleyebilecek haller bulunduğunda (yaralanma, panik, şoka girme, saatli bir toplantıya gecikme vb.), tazminat talep etme hakkınız ortadan kalkmaz.

 

- Beyan yükümlülüğünün ihlal edildiği gerekçesi ile tazminat talebim reddedilebilir mi?
Öncelikle; beyan yükümlülüğünün ihlal edildiği iddiasının sigorta şirketi tarafından somut şekilde (rizikonun aslında nasıl gerçekleştiği, hangi beyanın gerçek dışı olduğu, saklanan beyanın teminat dışı oluğu vb.) ispatlanması gerekmektedir.
Bu durumun ispatlanmış olması dahi tek başına tazminat talebinin reddi için sigortacıya hak tanımamaktadır. İhlale konu oluş şeklinin teminat kapsamı dışında olduğunun da sigorta şirketince somut olarak ispatı zorunludur. 
Yani, beyan yükümlülüğünün ihlal edilmiş olması teminat dışı haller arasında düzenlenmemiştir.

 

- Sigorta şirketince ödenen tazminat gerçek zararımı karşılamamaktadır, daha fazlası için talep ve dava hakkım var mıdır?
Tazminatı alırken ibraname imzalamamış olduğuz takdirde, zamanaşımı süresi içinde bakiye tazminat hakkınız için dava açabilirsiniz.
İbraname veya benzeri bir protokol imzalamış olmanız halinde ise; ancak bazı yasal prosedürleri uygulayarak bakiye tazminatı talep hakkınız bulunmaktadır. Uygulanması gereken prosedür farklı sigorta poliçelerine göre değişeceğinden bu konuda derneğimizden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

 

- Hasarım ödenmedi, sigorta şirketi tarafından olumlu veya olumsuz bir bilgi de verilmiyor ve aracım halen serviste hasarlı şekilde bekliyor, oyalandığımı düşünüyorum ne yapmalıyım?
Gerekli belgeleri ile sigorta şirketine ihbarda bulunduktan sonra, sigorta şirketinin 10 iş günü içinde araştırmalarını tamamlayarak  ödeme yapma yükümlülüğü veya hasarı reddetme hakkı bulunmaktadır. Bu süre bittiğinde aracınızı kendiniz tamir ettirip, onarım masrafını şirketten talep edebilirsiniz.

 

- Bana çarpan aracın trafik sigortası yok ise, zararımı nereden talep edebilirim?
Taraf olduğunuz kazaya karışan diğer araç/araçların trafik sigortası (zorunlu mali sorumluluk sigortası) bulunmuyorsa ve yaralanma yahut ölüm gerçekleşmiş ise bu sebeple doğan zararlarınızı Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği nezdinde kurulmuş bulunan Güvence Hesabı'ndan talep edebilirsiniz.
Ancak mala gelen zararlar anılan kurumun sorumluluğunda olmayıp, bu tür zararların karşı araç sürücüsü ve işleteninden talep edilmesi gerekmektedir.

 

- Tüm olay ve zararlar sigorta güvencesinde midir?
Sadece poliçe ile teminat altına alınan riziko türleri teminat kapsamında bulunmaktadır. Teminatınızın kapsamı poliçenizin arka sayfalarındaki istisna ve şartlara göre belirlenir.
Bu nedenle, poliçenizin kuruluş aşamasında, poliçedeki teminat içerikleri ile o şirketin öngördüğü istisna ve özel şatların dikkatle incelenmesi gerekmektedir. 
Kaldı ki; poliçelerin arka sayfalarında sadece bilgilendirme amacı ile bazı genel ve özel şartla açıklanmakta olup, yazan her teminatın poliçe dahilinde olduğunun kabulü mümkün değildir.

 

- Evimi su bastı ama iki gündür eksper gelmiyor, eksper gelene kadar tamirat ve temizlik yapmadan beklemeli miyim?
Zararı ve hasarı artırıcı eylemleri engelleme yükümlülüğü kapsamında, ivedilik arz eden bu gibi hallerde, mağduriyetinizi azaltıcı faaliyetleri (boşaltma, eşyaların yerini değiştirme, temizleme vb.) derhal gerçekleştirebilirsiniz. Ancak, öncesinde ayrıntılı şekilde fotoğraf çekmeniz ve yaptırdığınız işlemlere ilişkin faturaları saklamanız faydalı olacaktır.

 

- Sigorta şirketi, aracımı anlaşmalı olduğu servise götürmemi ve yan sanayi parça ile tamir ettirmemi istiyor. Buna mecbur muyum?
Aracınızı dilediğiniz servise götürebilir ve orijinal paça ile tamir ettirebilirsiniz. 
Ancak, poliçenizde anlaşmalı serviste onarım veya yan sanayi parça ile tamir zorunluluğuna ilişkin açık bir hüküm bulunuyorsa, fiyat farkı ödemeniz gerekebilir.

 

- Daha önce pert olmuş bir araç alıp tamir ettirerek kullandım ve bu süreçte tekrar kaza yaptığımda sigorta şirketi hasarımı karşılamıyor, sigorta şirketinin buna hakkı var mı?
Pert olduğu kaza tarihinde araca ilişkin sigorta poliçesi var ise, bu kayıtların sigorta şirketi tarafından yeni poliçe kurulması aşamasında kontrol edilmesi zaruri olduğundan, aracın daha önceden pert olduğunu bilmesi gerektiği farz edildiğinden, tazminat talebi reddedilemez.
Poliçede eğer pert araç klozu bulunuyorsa, sigorta şirketinin, hasarın poliçede öngörülen kısmını ödeme hakkı bulunmaktadır.

 

- Trafik kazasında eşim vefat etti, sigorta şirketinden ne kadar tazminat alabilirim?
Vefatlı veya kalıcı sakatlığa sebep olan trafik kazaları sonucunda sigorta şirketinin ödemekle yükümlü bulunduğu tazminat tutarları aktüer bilirkişiler tarafından belirli formüllerle ve her olayın özelliğine göre (kişinin yaşı, geliri, sakatlık oranı vb.) hesaplanmakta olup, ortalama bir tutar söylenmesi mümkün değildir. Size uzman hesabı yapılmaksızın söylenen tazminat tutarlarına itibar etmemeniz tavsiye olunur. Talep edilebilecek tazminat tutarının hesaplanması için derneğimize müracaat edebilirsiniz.

 

-  Trafik kazasında vefat eden eşim için sigorta şirketince ödenen tazminattan daha fazlasını talep edebilir miyim?
Destekten yoksunluk tazminatı (ölüm) hesabında, sigorta şirketleri tarafından uygulanan hesaplama yöntemi ile mahkemelerce kabul gören hesaplama yöntemi arasında farklar bulunduğundan, genellikle sigorta şirketleri tarafından hesaplanan tazminat miktarı, yasal yollarla alabileceğiniz tazminattan çok daha az belirlenmektedir. Dolayısıyla, dava açmak yolu ile daha fazla tazminat alabilirsiniz.

 

- 1.25 promil alkollü iken yaptığım kaza sonucu sigorta şirketi hasarımı karşılamadı, ne yapabilirim?
Yerleşmiş Yargıtay içtihatları uyarınca, sürücünün almış olduğu alkolün, münhasıran sürücünün güvenli sürüş yeteneğini ortadan kaldırması nedeni ile kazanın gerçekleşmiş olduğunun yargılama sırasında ispatlanması gerekmektedir. Kazanın münhasıran alkolün tesiri ile mi gerçekleştiğinin tespitinde yol, hava şartları, trafik işaretleri, çok taraflı kazalarda karşı araç sürücüsünün kusur oranı vb. sübjektif unsurların birlikte değerlendirilmesi gerektiğinden derneğimizden veya bir uzmandan görüş alabilirsiniz.

 

- Aracım pert oldu, ancak sigorta şirketi poliçemdeki bedelden daha az bir tutar teklif ediyor, poliçedeki bedeli ödemek zorunda değil mi?
Sigortalı aracın pert kabul edilmesi halinde, poliçedeki sigorta bedeli ile sınırlı olmak üzere kaza tarihindeki ikinci el piyasa değeri ödenecektir. Ancak, poliçenin düzenlendiği tarihten, kazanın gerçekleştiği tarihe dek geçen süre için sigorta bedelinin güncellenmesi gerekmektedir.

 

- Poliçelerdeki sigorta bedelinden fazla tazminat alınabilir mi?
Poliçede yer alan sigorta bedeli ödenecek tazminatın üst sınırını belirlemektedir. Ancak; poliçenin kuruluş tarihinden rizikonun gerçekleştiği tarihe dek geçen süre için, poliçedeki bedelin güncellenmesi suretiyle sigorta bedeli ve dolayısıyla ödenecek tazminatın üst sınırı artacaktır.

 

- Sağlık sigortam var ama hastane masraflarım, poliçe tarihinden önce var olan bir hastalığımın devamı olduğu gerekçesi ile ödenmiyor, ne yapabilirim?
Her hangi bir sağlık harcamanızın teminat dışı olması için;  hastalığın, poliçe kuruluşundan önce var olup, poliçe düzenlenirken tarafınızca doldurulması gereken soru kitapçığında bildirmediğiniz bir hastalığın devamı olduğunun hekim bilirkişi tarafından net bir şekilde tespiti gerekmektedir. Böyle bir hekim belirlemesi bulunmadıkça sağlık giderleriniz teminat dahilindedir.

 

- Kredi çekerken sigorta poliçesi yaptırmak zorunda mıyım?
Bankacılık mevzuatı uyarınca, bankalardan kredi kullandığınızda şahsınıza veya kredi teminatını ilişkin mal hakkında kredi sözleşmesi düzenlenmesi zorunlu olmakla birlikte, bu sigorta sözleşmesinin banka aracılığıyla yahut bankanın istediği sigorta şirketinden düzenlenmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Poliçeyi bankaya sunmak şartı ile, menfaatlerinize en uygun poliçeyi dilediğiniz şirket aracılığı ile düzenletebilirsiniz.

 

- Eşim bankadan 4 yıl vadeli kredi çekerken hayat sigortası düzenlenmiş, krediden iki yıl sonra vefat etti. Bu poliçe kapsamında tazminat talep edebilir miyim?
Kredi sözleşmesi sırasında düzenlenen hayat sigortası poliçelerinde, lehtar banka olduğundan, tazminat talep hakkı öncelikle bankaya aittir. Ancak, kredi borcu ödendikten sonra, sigorta bedelinden bakiye kalırsa, bu tutarın mirasçılar tarafından talebi mümkündür. Bakiye tazminatı talep edebilmek için ise bankanın muvafakati gerekmektedir.

 

- Kaza yaptıktan sonra sigorta poliçemin prim ödenmediğinden iptal edildiğini öğrendim, zararım karşılanmadı, poliçem bu şekilde iptal edilebilir mi?
Sigorta poliçeleri peşinat veya ilk taksitin ödenmesi ile yürürlüğe girer ve sonraki primler ödenmesi dahi bu hususta tarafınıza yazılı bir ihtar yollanıp temerrüde düşürülmeden poliçeniz tek taraflı olarak feshedilemez ve sigorta şirketinin tazminat ödeme yükümlülüğü ortadan kalkmaz.

 

- Aracımı kiralarsam, meydana gelen hasar teminat dışı mıdır?
Kasko poliçesinde, aracın kiralaması halinde gerçekleşen hasarların mutlak olarak teminat dışında olduğuna dair açık bir ibare bulunmadığı hallerde; hasarınız teminat dışında değildir. Ancak, ödediğiniz prim ile aslında ödemeniz gereken prim arasındaki oranlamaya göre belirlenecek tutar dahilinde hasarınızı talep edebilirsiniz.

 

- Alt kattaki dairede gerçekleşen su baskını nedeniyle ödenen tazminat sigorta şirketince benden talep edilebilir mi?
Mal sigortalarında, sigorta şirketleri sigortalılarına ödemiş oldukları tazminatı, zarar sorumlusundan rücuen talep hakkını kazanmaktadır. Ancak, sigorta şirketinin bu talebi sizin zarardan sorumlu olmanız halinde doğup, kusur oranınız ile sınırlıdır.

 

- Trafik kazası nedeniyle yaralandım, sigorta şirketi tedavi giderlerimi ödemiyor, kimden isteyebilirim?
Trafik kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedelleri, kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmaktadır.

 

- Kazaya karışan diğer sürücü ile aramızda düzenlediğimiz kaza tutanağı samimi ve gerçekçi bulunmadığı gerekçesi ile hasar talebim reddedildi, zararımı nasıl tahsil edeceğim?
Kazaya karışan sürücüler tarafından düzenlenen kaza tutanağının gerçeği yansıtmadığı yolundaki iddianın ve aslında hasarın nerede, ne zaman ve nasıl oluştuğunun sigorta şirketi tarafından somut delillerle ispatı gerekmektedir. Bu ispatın yapılamaması halinde dava ve talep hakkınız bulunmaktadır.

 

- Don sebebiyle tarladaki ürünler zarar gördü. Sigorta şirketi Tarsim'e, burası da sigorta şirketine gönderiyor. Zararımı kim ödeyecek?
Tarım ve ürün sigortalarının bazıları devlet destekli düzenlenir ve sigorta şirketi bu poliçelerde sadece aracılık yapar. Bu durumda zararı ödeme yükümlülüğü Tarsim'e (Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş.ne) aittir. Bazı poliçelerde tazminat yükümlüsü ise sigorta şirketine aittir. Bu ayrım ise ancak poliçenizin incelenmesi ile anlaşılabilir. Bu konuda derneğimizden yardım alabilirsiniz.

 

- Trafik kazası sonucu manevi zararımı kimden isteyebilirim?
Geçirdiğiniz bir trafik kazası sonucu hak kazandığınız manevi tazminat hakkınızı; kazaya sebep oldukları kusur oranında, zarar sorumlularından (sürücü, araç maliki, araç işleteni) ve ilgili ek teminat öngörülmüş ise kasko poliçesini düzenleyen sigorta şirketinden talep edebilirsiniz.

 

- Kazada oluşan hasar nedeniyle aracımın piyasa değeri düştüğünde, bu farkı sigorta şirketinden isteyebilir miyim?

Kazaya bağlı olarak aracınızda gerçekleşecek onarım sonucu, aracınızın ikinci el piyasa değerinin düşeceği muhakkaktır. Bu durum, uygulamada "değer kaybı zararı" olarak adlandırılmaktadır. Değer kaybı zararı, Kasko poliçesinde özel hüküm bulunmadığı takdirde teminat dışıdır. Ancak, karşı aracın kusuru oranında ve teminat limiti ile sınırlı olmak üzere, karşı aracın ZMMS (Trafik) Poliçesi kapsamındadır ve talebiniz halinde sigorta şirketi değer kaybı zararınızı ödemekle yükümlüdür.

 

- Sigorta şirketinden, defalarca dosyamla ilgili bilgi ve belge istememe rağmen, talebime cevap alamıyorum. Ne yapmalıyım?

28.10.2007 tarih ve 26684 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik m.12 gereğince; " Sigortacı, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayanlar tarafından yazılı veya elektronik iletişim araçlarıyla kendisine yöneltilen sigortaya ilişkin şikayetlerle, sözleşmeye bağlı olarak yapılacak ödemeler de dahil olmak üzere sözleşmeye ilişkin her türlü bilgi taleplerini, başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren 15 iş günü içinde cevaplandırmak zorundadır." Uygulamada, ispatın mümkün olması ve sigorta şirketlerinin ciddiyeti fark etmelerinin sağlanabilmesi için, talebinizin yazılı olarak ve iadeli taahhütlü posta ile sigorta şirketine ulaştırılması ve ilgili yasal düzenlemenin de dilekçede belirtilmesi, talebinizin yerine getirilmesinde etkili olacaktır. Talebinizin olumlu karşılanmaması halinde ise;

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun m.34/2-j hükmü uyarınca Hazine Müsteşarlığı'na şikayette bulunabilirisiniz.

 

- Otobüs kazasında yaralandım ve sakat kaldım. Otobüs firmasının ödediği tazminat zararımı karşılamıyor ne yapabilirim?
Yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmaları, her otobüs için üç adet sigorta poliçesi düzenlettirmek zorundadır. Bunlar:
a- Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası)
b- Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası
c- Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
Otobüse ilişkin sigorta poliçelerini düzenleyen şirketlere başvurarak zararınızı talep edebilirsiniz. Otobüs hakkında, yukarıda sayılan zorunlu poliçelerin düzenlenmemiş olması halinde ise, bedensel zararlarınızı Güvence Hesabından talep edebilirsiniz.

 

- 2011 yılında yaptığım trafik kazasında % 18 oranında sakatlık raporu aldım. Tazminat alabilir miyim?
Yaralamalı (geçici veya kalıcı sakatlık gerçekleşen kazalar) veya ölümlü trafik kazalarında; 8 yıllık zamanaşımı süresinde tazminat talep hakkınızı kullanabilirsiniz.

 

- Trafik kazasında yaralandım, 6 ay rapor verildi sonrasında kalıcı sakatlık oluşmadı. Sigorta şirketinden tazminat talep edebilir miyim?
Yaralının tedavisinin devam edip, hiç çalışamayacağının doktor raporu ile belirlendiği döneme ilişkin zararı, geçici/tam iş göremezlik zararı olup; sigorta güvencesi dahilindedir. Bu dönemdeki zarar için, kişinin hiç çalışamadığının kabulü ile her hangi bir maluliyet oranı tenzili uygulanmaksızın ve iskontosuz hesap yapılmaktadır.

 

- Bireysel emeklilik sistemine dahil olduğum şirket herhangi bir nedenden dolayı iflas ederse birikimlerime ne olur ?
Sisteme yatırılmış paralar şirket bünyesinde değil Merkez Bankasının alt kuruluşu olan Takasbank'ta saklanmaktadır. Şirketin iflası söz konusu olduğunda mevcut birikimlerinizi hiçbir kayıp yaşamadan Takasbankası'ndan alabilirsiniz.

 

- Bireysel emeklilik sistemine aylık ortalama 100 TL: yatırarak dahil olduğumda, emeklilik hakkım geldiğimde alacağım maaş tutarı ortalama ne kadardır?
Bu konuda net bir tutar söylemek doğru olmayacaktır. Fakat yatırdığınız tutarı devlet katkısıyla beraber dönemin enflasyon oranlarına ve birikimlerinizi yönlendirmiş olduğunuz fon getirileri ile birlikte alabilirsiniz. Emeklilik Gözetim Merkezinin bu konuyla ilgili oluşturmuş olduğu tablolardan gerekli analizleri yaparak ortalama tutarlara ulaşabilirsiniz.

 

- Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkıma sahip olmadan ayrılabilir miyim?
Bireysel emeklilik sisteminden istediğiniz zaman ayrılabilirsiniz. Ancak erken ayrılma durumlarında şirketle yaptığınız anlaşma gereği ve devletin yapacağı stopaj kesintisine tabi tutulursunuz. Devlet erken ayrılma durumlarında yatırdığınız para üzerinden hiçbir kesinti yapmayarak, şirketin kazandırdığı getiri üzerinden stopaj kesintisi uygulamaktadır.

 

- Bireysel emeklilik sisteminde devlet teşvikinden en fazla ne kadar yararlanabilirim ?
Bireysel emeklilik sisteminde yatırdığınız tutar üzerine ek olarak %25 devlet teşvikinden yararlanabilirsiniz. Fakat devlet teşvikinden bir yıl boyunca alabileceğiniz tutar, dönemin brüt asgari ücretinin * 12'sidir.

 

- Hasar ödemesi KDV dahil mi yapılır?
Hazine Müsteşarlığının 26.03.2002 tarih ve 18953 sayılı Genelgesi uyarınca; sigortalıların katma değer vergisi mükellefi olup olmadıklarına bakılmaksızın, sigorta şirketleri tarafından zararın tazminine ilişkin ödenen tazminatların katma değer vergisi dahil bedel üzerinden ödenmesi gerekmektedir.

 

- Karşı tarafın 8/8 - %100 kusurlu olduğu bir kazada hasarsızlığım bozulur mu?
Poliçede aksi belirtilmedikçe; kasko poliçesi kapsamında, sigorta şirketince tarafınıza ödenecek olan tazminat, zarar sorumlusundan rücuen tahsil edileceği için, hasarsızlık indiriminiz kaybolmaz.

 

- Derneğinizden danışma hizmeti almak için ücret ödemem gerekir mi?
Derneğimizden danışma veya görüş hizmeti almak için her hangi bir ücret ödemeniz gerekmemektedir. İnternet sitemiz aracılığı ile, mektupla, bizzat dernek merkezimize müracaat ederek veya telefon ile başvurarak danışma hizmeti alabilirsiniz.