top of page

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2017/176 İtiraz No. Sayılı dosyasından verilen karar ile “KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI’NIN  “EK 1. DEĞER KAYBI HESAPLAMASI” olarak ifade edilen kısmındaki;

“2.TEMİNAT DIŞINDA KALAN HALLER üst başlığı altındaki 4. Bendinin: “Kaza tarihi ile ihbar tarihi arasında araç üzerinde mülkiyet değişikliği olan araçlar ile ilgili talepler” YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA KARAR VERİLMİŞTİR.

İlgili karar, 1.06.2015 tarihinde yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın EK.1’de yer alan 2/4 bendinin yürürlüğünü durdurmuştur.

Bu durumda, eğer son iki yıl içerisinde kaza yapmışsanız ve daha az kusurlu iseniz, karşı tarafın trafik sigortasından, aracınızı satmış dahi olsanız, “değer kaybı” tazminatınızı isteyebilirsiniz. 

Tazminatınızı talep ederken izleyeceğiniz yollar hakkında ücretsiz bilgi ve yardım almak için derneğimize ulaşabilirsiniz.

bottom of page