top of page

TRAFİK KAZASI MAĞDURU SAHİPSİZ HAYVANLAR

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun ‘Trafik Kazaları’ başlıklı 21.maddesi gereğince; “Bir hayvana çarpan ve ona zarar veren sürücü, onu en yakın veteriner hekim ya da tedavi ünitesine götürmek veya götürülmesini sağlamak zorundadır.”

Aynı kanunun 28/m maddesi ile de, bu kanun yükümlülüğüne uymayanlara idari para cezası uygulanacağı öngörülmektedir.

Dolayısıyla, böyle üzücü bir olaya şahit olmanız halinde, derneğimiz ile irtibat kurarak, kazaya sebebiyet veren kişinin cezalandırılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılacak başvuru ve dosya takibi konusunda ücretsiz hukuki yardım alabilirsiniz. 

Trafik kazasında yaralanan bir hayvanın tedavi masraflarının, aracın Trafik Sigortasından karşılanması mümkündür. Şöyle ki;

 

- Hayvana çarpan kişi, yaralı hayvanı bizzat kendisi veterinere götürebilir. Bu durumda, tedavi giderlerinin öncelikle sürücü tarafından karşılanıp, sonrasında sigorta şirketinden talep edilmesi veya veterinerin, sigorta şirketinden ödeme yapılana kadar beklemesi yönünde ikna edilmesi gerekmektedir. Sigorta şirketine başvuru sırasında dilekçeye eklenmesi gereken belgeler şunlardır;

Olay yerinde hayvanın ve araç plakasının görüneceği şekilde çekilmiş fotoğraf, kaza tespit tutanağı, varsa tanık isim-TC-telefon-adres, veteriner muayene formu ve hekim tutanağı, yapılan tedavilere ilişkin ilaç barkodu, klinikte çekilmiş fotoğraf, tahlil-röntgen vb., veteriner faturası.

 

- Hayvana çarpan kişi olay yerinden kaçarsa; olayı görenler de hayvanı tedavi ettirebilirler. Böyle bir durumda, çarpan aracın plakalısının alınması önemli olup, başvuru yapılacak sigorta şirketinin belirlenebilmesi için zorunludur. Diğer yandan, mutlaka başkaca bir tanığın da bulunup, birlikte tutanak düzenlenmesi gerekmektedir. Sigorta şirketine başvuru sırasında dilekçeye eklenmesi gereken belgeler şunlardır;

Olay yerinde hayvanın görüneceği şekilde çekilmiş fotoğraf, en az iki kişi tarafından kazanın oluşu ve aracın plakasını belirtir şekilde düzenlenmiş tutanak, veteriner muayene formu ve hekim tutanağı, yapılan tedavilere ilişkin ilaç barkodu, klinikte çekilmiş fotoğraf, tahlil-röntgen vb., veteriner faturası.

 

Tedavi giderlerinin öncelikle sürücü veya hayvanı kliniğe götüren kişi tarafından karşılanıp, sonrasında sigorta şirketinden talep edilmesi yahut veterinerin, sigorta şirketinden ödeme yapılana kadar beklemesi yönünde ikna edilmesi gerekmektedir. 

Sigorta şirketlerinin hukuksuz bir biçimde tedavi masraflarını ödemeyi reddetmelerinin önüne Sigorta Tahkim Komisyonunun aşağıdaki kararı ile geçilmiştir.

 "Başvuru sahibi A. Karakaş önüne aniden fırlayan yavru kediye çarpmış, daha sonra da 5199 sayılı Hayvan Koruma Kanununun 21. maddesi uyarınca kedinin tedavisini yaptırmıştır. Tedavi giderlerini sigorta şirketinden talep etmiş, masrafların ödenmemesi üzerine konuyu sigorta tahkim komisyonuna taşımıştır.

Komisyon, 5199 sayılı Kanunun 21. maddesi uyarınca “Bir hayvana çarpan ve ona zarar veren sürücü, onu en yakın veteriner hekim ya da tedavi ünitesine götürmek veya götürülmesini sağlamak zorundadır.” ve aynı kanunun 4. maddesi uyarınca “a) Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir. b) Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da, sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir.” maddeleri ile Karayolları ve Trafik Kanununun “Bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün unvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.” maddesini gerekçe göstererek, her Türk vatandaşının sahipsiz de olsa hayvanın yaşama hakkını koruma yükümlülüğü olduğunu belirtmiş; tedavi masraflarının sigorta şirketi tarafından karşılanmasını karara bağlamıştır.

Bu karara varırken herhangi bir kusur araştırmasına da gerek görmemiştir."

 

Derneğimizce; tedaviyi derhal yapmakla birlikte, sigorta şirketlerinden ödeme yapılana dek bekleyecek yardımsever veterinerler ile görüşülmektedir. Yaralı hayvanı veterinere götürmeniz halinde, derneğimizle irtibat kurarak, sigorta işlemlerinin takip ve tahsilinin ücretsiz olarak yapılması konusunda bilgi talep edebilirsiniz.

Sigorta Mağdurları Derneği - Simader

bilgi@simader.org

02324891090

 

kazakopek.jpg
bottom of page